MOTIVATION DAY – INTELLECTUAL AWAKENING

Những booth kiến thức bổ ích, trực quan về Thương…

RACE FOR KNOWLEDGE 2020 – RETKOMERCO

Bạn muốn chuẩn bị đầy đủ hành trang khi bước…

RACE FOR KNOWLEDGE 2018 – TECHMANIA

Enthusiastically promote impactful services with performance based synergy. Assertively promote…

RACE FOR KNOWLEDGE 2017 – PROFITS OR ETHICS

RACE FOR KNOWLEDGE (R4K) là một chương trình học thuật…

RACE FOR KNOWLEDGE 2016 – LOST IN VIETNAM

Sau thành công của ba mùa trước, RACE FOR KNOWLEDGE…

RACE FOR KNOWLEDGE 2014 – BUSINESS ENGLISH

RACE FOR KNOWLEDGE 2014 đã trở lại…. CUỘC ĐUA TRI…