ESD 2015 – LGBT

Tại Hoa Kỳ, hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp trên toàn quốc kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2015. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều tranh cãi về hôn nhân đồng giới và LGBT.

Bạn có biết rằng ở Iran, một người đồng tính luyến ái có thể bị kết án tử hình một cách hợp pháp? Và một số nơi trên thế giới, phân biệt đối xử với người đồng tính vẫn là gánh nặng của xã hội? Bạn nghĩ thế nào về cái này? LGBT có hại cho thế giới không? Hay đó chỉ là bản chất của con người để được yêu thương như nhau cho dù bạn thuộc giới tính nào? Hãy đến và tham gia Ngày hội nói tiếng Anh của chúng tôi để thể hiện ý kiến ​​của riêng bạn cũng như cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh của bạn.

TOP