Chả biết sao mà cứ tới hè là cứ thấy thèm trái cây. Mà cứ lần nào ra mua là y như rằng lại hết tiền, thôi thì cùng ad cắn răng xem hoa quả kèm tiếng anh nào, vừa bổ óc lại vừa bổ mắt nữa !13523756_865659520204825_797747570_o 13518121_865659643538146_202682681_o 13517934_865739973530113_2048651802_o 13499822_865659656871478_2081442520_o