Đôi khi, bạn muốn diễn tả những điều bạn muốn bằng tiếng Anh một cách chân thật nhất, nhưng chả hiểu sao bạn lại cứng họng, chả nói nên lời. BELL chẩn đoán là bạn bị thiếu từ.

Nhưng bạn ơi, đừng xoắn ! Vì chúng mình sẽ giúp bạn mở khóa đến vùng đất mới bằng những idioms mới lạ. Mong các bạn sẽ có trở nên dạn dĩ hơn khi nói chuyện nha !

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14