Ngoài điểm yếu về việc xác định thì để viết trong bài thì một trong những điểm yếu chết người khác trong đề thi Writing đối với bạn các bạn nhập môn chính là việc lạm dụng quá nhiều từ Very do kho tàng từ vựng của các bạn còn quá hẹp. Very large, very small, very … Chính mật độ dày đặc đó mà bạn mãi chỉ ở mức 5.0-5.5 dù cấu trúc và trình bày ổn 🙁

Nếu bạn đang sợ thì cũng đừng quá hoảng, BELL đến đây để giúp bạn đổi món very bằng loạt từ thay thế dưới đây ;'(

Hãy cố gắng, và một ngày bạn và Very sẽ không phải gặp nhau quá nhiều 🙂Very 1 Very 2 Very 3 Very 4 Very 5 Very 6 Very 7 Very 8 Very 9 Very 10 Very 11 Very 12 Very 13 Very 14 Very 15 Very 16 Very 17 Very 18 Very 19 Very 20 Very 21 Very 22 Very 23 Very 24 Very 25