Ngay từ những năm 1977, A Sử dù sống trên những vùng núi Tây Bắc hẻo lánh đã được tiếp xúc với các loại hàng hóa phương Âu xa xỉ. Các món như “thổ cẩm Đức, kiềng Pháp, nhẫn Italy”, “thỏi son lì không trôi chính hãng của Pháp” hay thậm chí là quả pao Louis Vuitton… xuất hiện nhan nhản trong đời sống thường ngày của anh.

Nhưng làm thế nào mà A Sử có được những món hàng ngoại quốc đó? (Bên cạnh việc có ông bố là thống lý ăn tiền của dân giàu sụ thì) Đó chính là nhờ một khái niệm marketing, nghe thì xa lạ nhưng thực ra lại rất gần gũi với chúng ta, mang tên KÊNH PHÂN PHỐI. 

“Kênh phân gì? Cái gì vậy?” chắc là điều bạn đang tự hỏi phải không? Vậy hãy để BELL TV giới thiệu cho bạn về cụm từ này nhé! KÊNH PHÂN PHỐI là một nhóm các tổ chức, các cá nhân đơn lẻ tham gia vào quá trình đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng (Xem thêm về định nghĩa này tại: http://bit.ly/2L3oua3). Các thành phần trong kênh phân phối sẽ PHỐI HỢP với nhau tạo nên một dòng chảy sản phẩm liên tục từ người sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng. Ngoài ra, có rất nhiều loại KÊNH PHÂN PHỐI khác nhau, mỗi loại kênh sẽ tương thích với một loại hàng hóa với những đặc tính nhất định. 

Dù đảm nhiệm một vai trò quan trọng như vậy nhưng khái niệm KÊNH PHÂN PHỐI vẫn chưa được nhiều người biết đến nhất là đối với những bạn ít tiếp xúc với Marketing. Chính vì thế, COORDINATION đã ra đời với mong muốn giúp mọi người hiểu về KÊNH PHÂN PHỐI một cách cặn kẽ và rõ ràng hơn đồng thời trau dồi vốn kiến thức tiếng Anh thương mại của mỗi người.

Tuy nhiên, thay vì chỉ đứng ngoài rồi tìm hiểu thông qua lý thuyết suông như thường lệ, với COORDINATION, các bạn sẽ được lắng nghe các chia sẻ đến từ những “người” trong cuộc – “người” đã được trực tiếp trải nghiệm các hệ thống KÊNH PHÂN PHỐI.

Thông tin cụ thể: Vlog 3 – COORDINATION

  1. Thời gian lên sóng: 20h00 ngày 15/1/2020
  2. Tóm tắt nội dung: Video ngắn kể về cuộc gặp mặt của 4 sản phẩm sau khi đã được đưa đến tay của người tiêu dùng bằng nhiều kênh phân phối khác nhau. Đặc biệt, các sản phẩm được nhân cách hóa thành người và bắt đầu kể về câu chuyện mà chúng đã phải trải qua để đến được với người tiêu dùng. Dọc theo cuộc trò chuyện đầy dí dỏm của các sản phẩm, các tính chất và chức năng nổi bật của từng loại kênh phân phối dần dần được nêu lên.
  3. Thông điệp: Những kênh phân phối có thể được phân loại thành nhiều kiểu khác nhau, có thể trực tiếp hoặc có thể gián tiếp qua nhiều tầng trung gian. Mặc dù vậy, mục đích cuối cùng của kênh phân phối luôn là đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng cuối cùng.
  4. Giá trị học thuật: Những kiến thức trọng tâm liên quan đến kênh phân phối sẽ xuất hiện xuyên suốt video. Bên cạnh đó, video cũng lồng ghép rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành cùng với một số tính từ và thành ngữ mới (đi kèm với định nghĩa và phiên âm cụ thể). 

Các bạn có thể xem đầy đủ VLOG 3: COORDINATION trên kênh youtube của BELL Club theo đường dẫn: http://bit.ly/36Yyryz

Thông tin liên hệ

Dương Thị Mỹ Linh – Head of Communications Department

Email: [email protected]

Phone: 0979 301 309

Võ Khánh Ngân – Head of Specialist Department

Email: [email protected]

Phone: 079 203 0273

#BELLTV #BELLUEH #BUSINESSENGLISH

—————–

BELL TV PROJECT: VLOG 3 – COORDINATION

Ever since 1977, A Su, despite living in the remote North West region, has been able to lay hands on luxurious Western goods. Fancy accessories such as “German brocade, French necklace, Italian ring”, “the authentic long-lasting matte lipstick from France” or even the Louis Vuitton pao “ball”… are ubiquitous in the everyday life of A Su.

But how could A Su get a hold of those foreign goods? (Apart from his father being a super wealthy and greedy village chief who embezzled the villagers’ money for his own well being then) It’s because of a marketing concept that may sound strange at first but is actually very close to us – the DISTRIBUTION CHANNEL.

“Distribu..what? What was that?” – You must be asking yourself. If that’s the case, then please allow BELL TV to introduce you to this phrase. DISTRIBUTION CHANNEL is a set of interdependent organizations that help make a product or service available for use or consumption by the consumer or business user. (Definition from Principles Of Marketing Philip Kotler and Gary Armstrong). Components of the distribution channel will coordinate to create continuous product flows starting from the producers and ending with the final customers. In addition, there is a wide variety of DISTRIBUTION CHANNEL, each caters to a specific type of goods with different properties. 

Despite undertaking such an important role, the concept of DISTRIBUTION CHANNEL has not been known by many people, especially for those who have little contact with Marketing. Therefore, COORDINATION was born with the aim of helping people understand DISTRIBUTION CHANNEL more clearly as well as improve the general commercial English knowledge of viewers.

 However, instead of just standing outside and studying the concept through plain words as usual, with COORDINATION, you will have the chance to listen to the sharing from our “insiders” – “people” who have directly experienced the DISTRIBUTION CHANNEL systems …

Detailed information: Vlog 3 – COORDINATION 

  1. On-air time: 20h00 – 15/1/2020
  2. Content summary: The short video revolves around the meeting of 4 products after being delivered to consumers by several different distribution channels. Interestingly, the products are personified, literally, and begin telling about the journey they had to embrace to reach the consumer. Through the witty conversation between the products, the most prominent properties and functions of each type of distribution channel are gradually discovered.
  3. Message: The distribution channels can be classified into many different types, direct or indirect, involving multiple intermediaries, etc.  However, the ultimate goal of the distribution channel is always to bring the product to the end consumer.
  1. Academic value: Facts and information related to distribution channels will be incorporated throughout the video. In addition, the video also includes a lot of specialized terms along with some new adjectives and idioms (come with definitions and phonetics).

You can check out VLOG 3: COORDINATION on the youtube channel BELL Club through this link : http://bit.ly/36Yyryz